Poskytovatelé služeb (ISP) - Použití technologie GPON umožňují realizovat  optickou infrastrukturu za výrazně výhodnějších podmínek. Znamená to úsporu vláken, žádná odběrná místa el. energie a minimální riziko havárie sítě.

Další výhodou jsou náklady na provoz, které jsou v porovnání s ostatními technologiemi zanedbatelné. Prvotní investice do samotné technologie je sice vyšší, ale již při vhodném typu výstavby se vrátí a provozní náklady rapidně zkrátí návratnost celkových investic.


Univerzity a školství - GPON poskytuje dostatečnou propustnost pro všechny uživatelé campus a dalších sítí pro video, data i hlas. Řešení je připraveno na digitální školství v pravém slova smyslu.


Průmyslové areály - díky použití optického vlákna odpadá problém elektromagnetického zarušení. Dosah GPONu  až 40km pokryje z centrálního prvku téměř jakýkoliv průmyslový areál.


Developerské firmy -  optická síť v komplexu bytových domů zvedá cenu nemovitosti. Umožňuje poskytnout provozovateli jak "standardní" internet, telefon a televizi, ale také přidané hodnoty ve formě bezpečnostních kamer, inteligentních domácností atd.