GPON je zkratka Gigabit Passive Optical Network - gigabitová pasivní optická síť. Zjednodušeně řečeno mezi centrálním prvkem (OLT) a koncovým prvkem (ONT) není na trase žádné aktivní (napájené) zařízení. To snižuje náklady na provoz a rapidně zvyšuje spolehlivost celé sítě. 


Pasivní optická síť GPON je sítí s topologií point-to-multipoint (bod - více bodů) a architekturou Fiber to the Premises/Home (vlákno na pozemek/byt zákazníka). Z ústředny operátora vede jedno vlákno, jehož signál se dále dělí pomocí optických splitterů a distribuuje přenosovou kapacitu vlákna mezi koncové uživatele ( 128 koncových uživatelů ve vzdálenosti až 40 km v závislosti na použité normě a revizi).